Fant

  Fant   

  omplassering av hunder

Veiledning omplassering av private hunder

Fant har for øyeblikket ikke kapasitet til å hjelpe private med omplassering av deres hunder. Siden vi jevnlig får spørsmål om hjelp til dette, har vi her laget en veiledning på hvordan dere kan gå frem for best å sikre en trygg omplassering. 


1. Sørg for å gi en best mulig beskrivelse av hunden, dette gjelder spesielt hvis hunden har spesielle utfordringer som ny eier må være obs på. Typiske opplysninger som er kjekk å ha for interesserte er;

 • Kan hunden være alene hjemme?
 • Går det greit med bilkjøring/offentlig transport?
 • Er hunden vant til barn/liker den barn/ er den trygg på barn?
 • Hvordan er den i møte med andre hunder?
 • Hvordan reagerer den på fremmede mennesker?
 • Er det noe hunden er redd for? For eksempel høye lyder, syklister, fremmede objekter osv.
 • Er den vant med andre dyr, for eksempel katter?

Det er også bra om dere selv skriver en vurdering av hvilke type hjem hunden vil passe inn i. Vi anbefaler dere også å skaffe til veie en veterinærattest som beskriver hundens helse.


2. Hvilke opplysninger skal dere be interesserte om?

 • Antall personer i husstanden og alder på disse.
 • Boforhold; leilighet/enebolig osv. Bor de landlig til, i sentrum, borettslag?
 • Hvilke erfaring har de med hund/har de gått kurs med evt. tidligere hunder?
 • Hva slags hund har de hatt før, hvor gammel ble hunden, hadde de hunden hele dens levetid, ble den avlivet av andre grunner enn alder/sykdom
 • Hvem skal ha hovedansvar for hunden? NB: dersom de oppgir barn under 18 år, si nei! Barn/ungdom har ingen forutsetninger for å vite hva det vil si å ta eneansvar for en hund.


3. Når dere har funnet noen som dere tror kan passe, anbefaler vi at dere foretar et hjemmebesøk hos dem. Dette skal ikke være for å plassere hunden der og da, besøket er for at de som er interessert skal få hilse på hunden og for at dere skal kunne ta en vurdering av om dere er trygg på en eventuell plassering. Klargjør dette på forhånd slik at de ikke tror at hunden skal plasseres der og da. Etter besøket kan dere og de som er interessert i hunden tenke på saken en dag eller to. Og husk; er dere usikker på om det er riktig plassering er det bedre å si nei enn å risikere feil plassering.


4. Dersom både dere og interesserte er trygg på plasseringen er tiden kommet for overtakelse. Vi anbefaler dere å skrive en kontrakt med ny eier, dere kan for eksempel bruke kontrakten som Forbrukerrådet har utarbeidet, den finner dere her; http://www.forbrukerradet.no/kontrakter/husdyr/kjop-av-husdyr/ 


5. Etter en plassering er det lurt å følge opp med en telefon eller to til ny eier for å sikre seg at plasseringen fungerer som den skal. Dette vil også oppleves som trygt for ny eier, da de kan spørre dersom det er noe de er usikker på.

Oops! This site has expired.

If you are the site owner, please renew your premium subscription or contact support.