Fant

  Fant   

  omplassering av hunder

 Til deg som ønsker hund

                                                                                      

Takk for din hevendelse til FANT Omplassering av hunder (tidligere Omplasseringssenteret for dyr)

FANT Omplassering av hunder er en idealistisk organisasjon, hvor alt arbeid baseres på frivillige ulønnet innsats. Vi har derfor begrensede vakttider på vår vakt telefon. Til tider er det stor pågang, og det kan være vanskelig å få tak i. Dette ber vi deg ha forståelse for. FANT omplassering av hunder omplasserer hovedsakelig hittehunder, dvs hunder som er uten eier, som er blitt dumpet på gaten, eller på andre måter er overlatt til seg selv. Disse hundene er i vår varetekt i en periode som er tilstrekkeligg lang til at vi kan avdekke eventuelle adferdsproblemer, og du kan føle deg trygg på at de hundene vil eventuelt vil presantere seg for deg er hunder vi kjenner godt.

Dersom du overtar en hund fra FANT Omplassering av hunder, beregnes et gebyr på kr 3000,- for voksne hunder, og 5500,- for valper opptil ca 3 mnd.. Med valpene følger det et valpekurs ved Fjellanger Hundeskole. Disse pengene går til oppstalling, for, vetrinærbehandling og utstyr til de hundene FANT Omplassering av hunder til enhver tid har ansvaret for.

 

Vi har desverre ikke mulighet til å gi tilbakemeldinger til alle som ønsker seg hund. Vi vil ta kontakt når det kommer inn hunder til omplassering som
kan passe de kriteriene som er satt.
Tiden det tar for at vi får inn en hund som passer dine/deres kriterier kan variere veldig, så det blir vanskelig å gi noe standardsvar på dette.
Om du/dere får dere hund på egen hånd, eller ikke lenger ønsker hund, og skjema er sendt til oss, ber vi om at vi får en liten tilbakemelding på det.

 

Skulle vi for øyeblikket ikke ha noen hunder som passer dine ønsker, vil vi sette deg på liste, og kontakte deg når noe passende dukker opp. Dersom du i mellomtiden får hund fra andre vil vi sette pris på å få beskjed om dette, slik at vi kan stryke deg fra listen.

 

Har du spørsmål i forbindelse med utfyllingen, kan du ringe vår telefon 55130566 eller sende e-post: [email protected]

 

Med vennlig hilsen

FANT Omplassering av hunder

 

 

Opplysninger om den nye familien:

Viktig å merke seg:

Hunder omplassert gjennom FANT tillates ikke brukt i avl. Det er ikke tilatt å selge eller gi bort en FANT-hund, uten samtykke fra FANT. Er det behov for re-omplassering må FANT kontaktes i god tid.

Det tillates heller ikke å avlive hunden uten samtykke fra FANT. Det må i tilfelle foreligge redegjørelse fra vetrinær om at hunden er fysisk uhelbredelig syk eller har vært utsatt for en alvorlig ulykke.

Som ny eier må du undertegne en kontrakt med FANT, samt betale et gebyr på 3000,- el 5500,- for valper.

Gebyret betales kontant samtidig med at kontrakt underskrives. Gebyret inkluderer et støttemedlemskap i FANT ut året.

For å få til en mest mulig velykket omplassering er dt viktig at du har tenkt nøye igjenom at det å ha hund tar tid. Hunden skal ha tur - selvsagt, og i tilegg må man regne med å sette av en god tid for å få hunden til og tilpasse seg sin nye familie og hverdag.

Vi i FANT er selvsagt behjelpelig med råd og veiledning, men den nye hunden er ditt ansvar - det er du som må gjøre det praktiske arbeidet for å få det til å fungere.Et godt og sorgfritt hundehold er alltid et resultat av jobbing!!

Vi har desverre ikke mulighet til å gi tilbakemeldinger til alle som ønsker seg hund. Vi vil ta kontakt når det kommer inn hunder til omplassering som
kan passe de kriteriene som er satt.
Tiden det tar for at vi får inn en hund som passer dine/deres kriterier kan variere veldig, så det blir vanskelig å gi noe standardsvar på dette.
Om du/dere får dere hund på egen hånd, eller ikke lenger ønsker hund, og skjema er sendt til oss, ber vi om at vi får en liten tilbakemelding på det.

Jeg har besvart spørreskjemaet så nøyaktig som mulig, og gjort meg kjent med FANT`s retningslinjer for omplassering

Thank you for contacting us. We will get back to you as soon as possible
Oops. An error occurred.
Click here to try again.

Oops! This site has expired.

If you are the site owner, please renew your premium subscription or contact support.