Fant

  Fant   

  omplassering av hunder

Kjære fosterhjem!

Takk for at dere tok kontakt med FANT Omplassering av hunder, og for at dere har sagt dere villige til å være fosterhjem for oss. 

Hvilke hunder omplasserer vi?

FANT Omplassering ble opprettet i 1995 som en idealistisk organisasjon. Vårt hovedformål er å omplassere hittehunder, dvs. hunder som er uten eiere, som er dumpet på gaten eller på andre måter overlatt til seg selv. Vi omplasserer også hunder som Mattilsynet (tidligere Dyrevernsnemnda), har tatt ut av sine hjem grunnet vanskjøtsel/mishandling/uansvarlig hundehold og lignende. 

Hvem passer til å være fosterhjem?

I utgangspunktet ønsker vi primært dere som har noe erfaring med hund fra før av, men dette er ikke noe absolutt krav. Mange tar kontakt med oss fordi de lurer på å skaffe seg hund, men er usikre ettersom de ikke har hatt hund før. I slike tilfeller kan det å være fosterhjem gi dere en god pekepinn på om man bør anskaffe seg hund eller ikke. 

Ellers ser vi at det kan være vanskelig å plassere hundene våre i familier med små barn eller med mange barn. Dette handler rett og slett om sikkerhet. Dersom vi er usikker på hvordan hunden vil oppføre seg rundt barn vil det være uansvarlig å plassere den i en storfamilie eller hos noen som har en liten 2- åring som stabber rundt. Når det er sagt har vi selvsagt plassert våre hunder også i barnefamilier, men da har vi vært svært trygg på at hunden vil takle dette.

Utover dette trenger dere kun hjerterom og vilje til å hjelpe en hjemløs hund! 

Hva forventes av fosterhjemmet?

Deres viktigste oppgave som fosterhjem er å finne ut mest mulig om hunden og dens adferd. I den prosessen er det viktig å være mest mulig konkret. Legg merke til hundens oppførsel i ulike situasjoner og miljøer. Hva er foranledningen til hundens reaksjon? Hva konkret gjorde hunden i situasjonen? Var det mulig å avlede eller berolige hunden dersom den reagerte negativt på en sitasjon eller et menneske?  Det er også viktig ting å berøre hunden mye og se hvordan den reagerer på det. Ta opp potene, sjekk klørne, se på tennene, i ørene osv. For hundens del er det viktig at den lærer seg at det ikke er farlig om eier eller veterinær foretar en helsesjekk.  Det er også nyttig for oss at dere tester hundens adferd i ulike miljøer og i møte med andre dyr og mennesker. Hvordan reagerer hunden i nærvær av barn, andre hunder, katter, andre dyr, biler, sykler, buss, bymiljø osv.? 

Når dere som fosterhjem tar inn en hund, har dere i utgangspunktet bundet dere for 3 måneder. Noen ganger tar det kortere tid å finne et nytt hjem til hunden, andre ganger litt lenger. Dersom noe uforutsett skulle skje, slik at dere ikke lenger kan ha hunden, er det viktig at dere gir oss beskjed så raskt som mulig. Vi må da finne et nytt fosterhjem til hunden.

Utover dette forventer vi selvsagt at fosterhjemmet representerer FANT og våre hunder på en god og ansvarlig måte. Ha hunden i bånd, plukk opp avføring, og generelt vis hensyn, ikke alle mennesker er trygg på hunder eller ønsker nærkontakt med dem. Dette er svært viktig at fosterhjemmet etterfølger, en dårlig artikkel i avisen om våre hunder, kan sette oss mange år tilbake i arbeidet med å vise at omplasseringshunder er gode hunder og at FANT er en ansvarlig organisasjon!

Hva kan fosterhjemmet forvente av FANT?

Før dere får en hund i fosterhjem vil vi foreta en kartlegging i forhold til hvilke hund som kan passe inn hos dere. Vi er ellers til stede for hjelp og veiledning gjennom hele perioden dere har en hund i fosterhjem. Dersom hunden har atferd som dere syns er utfordrende, vil vi hjelpe dere. Enten ved veiledning pr. telefon eller ved at vi kommer hjem til dere og bistår praktisk i situasjonen. Om vi føler at vår kompetanse ikke er tilstrekkelig, kontakter vi Fjellanger hundeskole for videre bistand. 

Utgifter til for, veterinær og lignende dekkes i utgangspunktet av FANT, men da økonomien er stram setter vi selvsagt pris på all ekstra støtte vi kan få.

Igjen takk for at dere er villige til å hjelpe en hund i nød!

Opplysninger om familien:
Thank you for contacting us. We will get back to you as soon as possible
Oops. An error occurred.
Click here to try again.

Oops! This site has expired.

If you are the site owner, please renew your premium subscription or contact support.